Konference 2022

 

2. ročník konference Kompas vzdělávání pro 21. století se uskuteční 8. listopadu 2022

v Clarion Congress Hotelu České Budějovice

 

 

Na přípravách programu konference spolupracují zástupci Jihočeského kraje a tří fakult Jihočeské univerzity, které připravují budoucí učitele. Přizvali jsme také kolegy z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České školní inspekce. 

Hlavním tématem bude navržený krajský model systému praxí budoucích učitelů, na pořadu budou i další aktuální otázky českého vzdělávacího systému jako například novela zákona o pedagogických pracovnících, kterou představí zástupce MŠMT. 

Program konference je k dispozici zde, v pdf formátu si ho můžete stáhnout zde.

Přihlásit se můžete na následujícím odkazu https://forms.gle/nej3xHCnff7cYCLj9 do 21. října 2022.

V případě dotazů a nejasností pište na e-mail kap@kraj-jihocesky.cz.

 


Konference je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022871, ve spolupráci Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity.

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001

 

Jihočeský kraj

 

JCU